Corina Bunescu
este absolventă a Facultăţii de Litere din cadrul Universităţii Ovidius din Constanţa, specializarea Limba şi Literatura Engleză – Limba şi Literatura Germană.
Corina Bunescupromoţia 2006. Totodată, Corina a urmat cursul “Organisational Behaviour” la Edinburgh Business School din cadrul Herriot Watt University.

Corina are o experienţă vastă în predarea limbilor engleză şi germană persoanelor adulte, dar şi exerciţiu în utilizarea, în contexte diferite, a limbilor străine.

Corina Bunescu a obţinut certificatul CELTA (Certificate in English Language Teaching to Adults) cu un calificativ maxim şi deţine autorizaţie de traducător pentru limbile engleză şi germană.

În prezent, Corina predă cursuri de limba engleză şi germană, limbaj general şi de afaceri, atât la sediul A_BEST, cât şi în cadrul companiilor.

Metoda de predare utilizatăCLT (Communicative Language Teaching)

În predarea cursurilor de limbi străine pentru adulţi, se adoptă o abordare comunicativă, scopul fiind dezvoltarea abilităţilor cursanţilor de a folosi cu succes cunoştinţele acumulate, în diverse contexte sociale, formale sau informale. Se pune accentul pe fluența studenților, sesiunile de training bazându-se pe comunicare:discuții, dezbateri, jocuri lingvistice, jocuri de rol etc. Materialele folosite  sunt menite să sprijine caracterul interactiv al lecțiilor, cuvintele fiind asimilate în context. Este încurajată interactivitatea, trainerul jucând în special rolul de  facilitator al activităților de învățare.