Cătălina Vintilă a absolvit Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine din cadrul Universităţii Bucureşti, specializarea Limba şi Literatura Germană – Limba şi Literatura Română, promoţia 2007. De asemenea, Cătălina a urmat cursurile masteratului „Strategii Comunicaţionale Interculturale în Europa”, în cadrul aceleiaşi instituţii.

Catalina Elena VintilaCătălina Vintilă are experienţă în predarea limbii germane atât persoanelor adulte, cât şi copiilor.

Cătălina deţine autorizaţie de traducător şi interpret pentru limba germană.

În prezent, Cătălina predă cursuri de limba germană, limbaj general şi de afaceri, precum şi cursuri de limba română pentru străini, în cadrul companiilor. Totodată, unul dintre cursurile pe care Cătălina îl ţine la Centrul de Limbi Străine A_BEST este cel de limba germană, limbaj general, nivel începător plus.

Metoda de predare utilizatăCLT (Communicative Language Teaching)

În predarea cursurilor de limbi străine pentru adulţi, se adoptă o abordare comunicativă, scopul fiind dezvoltarea abilităţilor cursanţilor de a folosi cu succes cunoştinţele acumulate, în diverse contexte sociale, formale sau informale. Se pune accentul pe fluența studenților, sesiunile de training bazându-se pe comunicare:discuții, dezbateri, jocuri lingvistice, jocuri de rol etc. Materialele folosite  sunt menite să sprijine caracterul interactiv al lecțiilor, cuvintele fiind asimilate în context. Este încurajată interactivitatea, trainerul jucând în special rolul de  facilitator al activităților de învățare.