Avantajele cursurilor corporate A_BEST sunt multiple:

AVANTAJ A_BEST 1:

Excelenţa în predare, vizibilă prin:
  1. Profesionalismul trainerilor A_BEST

Trainerii A_BEST se remarcă prin excelenta pregătire academică şi prin dinamism. Toţi sunt absolvenţi ai facultăţilor de profil şi au experienţă în predarea limbilor străine în cadrul companiilor. Aceştia au studii aprofundate în domeniul lingvistic (programe de masterat, de doctorat, cursuri de perfecţionare etc), mulţi dintre ei făcând parte inclusiv din mediul universitar. Deţin acreditări internaţionale, precum: LCCI English for Business How to Pass Training, The Certificate in English Language Teaching to Adults (CELTA), TKT (Teaching Knowledge Test) Certificate – University of Cambridge – ESOL Examinations, Goethe Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom, DALF C2 etc. Sunt profesionişti cu reale competenţe atât pedagogice, cât şi de comunicare în afaceri, înţelegând procesele organizaţiilor şi putând astfel să adapteze cu brio conţinutul lecţiilor predate la realităţile domeniului de activitate al cursanţilor.

  1. Curriculum-ul A_BEST şi materialele de studiu utilizate

Structura, conţinutul şi obiectivele cursului se stabilesc în strânsă legătură cu beneficiarul.

Suporturile de curs provin de la edituri consacrate (OXFORD, CAMBRIDGE, THOMSON, DIDIER, CLE INTERNATIONAL, HUBER etc). Acestea sunt îmbogăţite permanent cu fişe de lucru adaptate/ create de trainerii A_BEST, pentru a răspunde în proporţie de 100% nevoilor lingvistice punctuale ale cursanţilor.

  1. Metoda de predare (CLT- Communicative Language Teaching)

Trainerii A_BEST, profesionişti cu experienţă în predarea cursurilor de limbi străine pentru adulţi, adoptă o abordare comunicativă în derularea sesiunilor de training, scopul fiind dezvoltarea abilităţilor cursanţilor de a folosi cu succes cunoştinţele acumulate în diverse contexte sociale, formale sau informale.

 

AVANTAJ A_BEST 2:

Rigurozitatea etapizării în derularea cursurilor

Rigurozitatea etapizării în derularea cursurilor este un garant al succesului pentru cursanții A_BEST şi al unei relaţii de business eficiente.

 • Etapa 1: evaluarea iniţială gratuită a tuturor participanţilor (audit lingvistic – testare scrisă şi orală, conform CEF – Common European Framework) şi împărţirea pe nivel în funcţie de competenţele lingvistice identificate, obiective, program de lucru, departamentul de provenienţă al cursanţilor etc;
 • Etapa 2: adaptarea curriculei şi alegerea materialelor de studiu optime, ca urmare a analizării necesităţilor de comunicare ale viitorilor cursanţi – de cele mai multe ori împreună cu managerul de resurse umane şi/sau managerul direct;
 • Etapa 3: livrarea efectivă a cursurilor, monitorizarea acestora, evaluări periodice ale cunoştinţelor, realiste, riguroase şi constructive, evaluarea constantă a reacţiei participanţilor prin chestionare dedicate acestui scop – participanţii fiind încurajaţi să ofere sugestii pe tot parcursul procesului de training, raportări săptămânale/ lunare către reprezentanții HR – efectuate via sistemului de raportare online A_BEST accesat de traineri de cele mai multe ori în timp real, privind prezenţa la curs precum şi progresul înregistrat (rezultate obţinute la teste, puncte slabe/ recomandări etc);
 • Etapa  4: sesiuni de consolidare a cunoştinţelor şi testări finale;
 • Etapa 5: eliberarea certificatelor de participare pentru cursanţi şi redactarea raportului final oficial de curs de către Coordonatorul Departamentului de Cursuri Corporate A_BEST, pentru arhiva Departamentului de Resurse Umane al beneficiarului (la cerere);
 • Etapa 6 ***: organizarea testărilor LCCI (London Chamber of Commerce and Industry) – International Qualifications from EDI/ ECL, pentru obţinerea diplomelor/ „pașapoartelor lingvistice” recunoscute internațional.
*** Se aplică la cerere.

 

AVANTAJ A_BEST 3:

Posibilitatea optării pentru sistemul ULTRA ALL INCLUSIVE în formularea ofertelor financiare

În cazul în care clienţii noştri corporate optează pentru contractarea cursurilor în sistem ULTRA ALL INCLUSIVE, tariful include – pe lângă livrarea propriu-zisă a cursului – următoarele:

 • costurile cu deplasarea trainerilor la sediul companiei Beneficiarului;
 • „Sala de Curs Mobilă” – asigurarea integrală a logisticii de curs, inclusiv dotarea gratuită a sălilor de curs aflate la sediul clientului pe toată durata desfăşurării orelor contractate, cu: tabla magnetică/ flipchart, CD-player etc (acolo unde acestea lipsesc, în funcţie de indicaţiile trainerului/ coordonatorului de curs A_BEST);
 • suporturile de curs pentru fiecare participant în parte (manual cu/ fără CD-Rom, fişe de lucru personalizate etc, de la edituri de prestigiu şi/sau concepute intern de trainerii A_BEST);
 • materialele audio / video;
 • monitorizarea şi raportarea;
 • evaluarea  progreselor înregistrate de fiecare cursant în parte;
 • eliberarea certificatelor A_BEST.

 

AVANTAJ A_BEST 4:

Acoperire mare la nivel național

Cursurile corporate A_BEST de limba engleză, franceză și germană sunt disponibile în: București, Ploiești, Cluj, Sibiu, Brașov, Timișoara, Craiova, Iași, Constanța, Galați, Brăila.

N.B.: În relaţia cu clienţii, reprezentanţii Centrului de Limbi Străine A_BEST sunt în permanenţă preocupați să le pună la dispoziţie pachete de servicii lingvistice menite să valorifice într-o foarte mare măsură bugetele existente pe aceste segmente, contribuind astfel la optimizarea costurilor.

Totodată, se oferă consultanță în ceea ce priveşte Strategia de Management Lingvistic, aceasta reprezentând un pachet de măsuri şi tehnici utilizate de diversele companii pentru a evita barierele lingvistice şi culturale pe pieţe străine noi sau în expansiune.

Cere oferta