Ana-Maria Lupaşcu este absolventă a Facultăţii de Litere, specializarea Limba şi Literatura FrancezăLimba şi Literatura Română, din cadrul Universităţii Bucureşti. În cadrul aceleiaşi universităţi, ea a absolvit un masterat specializat în Studii Literare. De asemenea, Ana-Maria a obţinut o bursă Erasmus, cu ajutorul căreia a urmat, pe parcursul unui semestru, un masterat specializat în Studii Literare, în cadrul Universităţii Lille din Franţa.

Ana-Maria Lupaşcu a urmat Cursurile de certificare pentru profesia didactică – Nivel I şi II, la Departamentul de Formare a Profesorilor, în cadrul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei – Universitatea din Bucureşti.

Ana-Maria deţine atestatul DEFI eliberat de către universitatea Lille din Franţa. De asemenea, ea are şi un certificat Cambridge English.

Ana-Maria Lupaşcu  este o persoană creativă, comunicativă şi foarte bine organizată. La cursuri, Ana-Maria foloseşte o metodă de predare modernă, participativă, menţinând interesul cursanţilor pe tot parcursul lecţiilor.

Ana-Maria are experienţă în predarea limbii franceze în special angajaţilor din cadrul companiilor multinaţionale din Bucureşti. Deoarece este o persoană cu o fire plăcută, ea reuşeşte să stabilească o conexiune foarte bună cu toţi participanţii la cursuri.

În cadrul Centrului de Limbi Străine A_BEST, Ana-Maria Lupaşcu predă cursuri de limba franceză, limbaj general/ business/ mixt, reuşind să adapteze cu succes cunoştinţele transmise la mediul de lucru al cursanţilor.

Metoda de predare utilizată: CLT (Communicative Language Teaching)

În predarea cursurilor de limbi străine pentru persoanele adulte, se adoptă o abordare comunicativă, scopul fiind dezvoltarea abilităţilor cursanţilor de a folosi cu succes cunoştinţele acumulate, în diverse contexte sociale, formale sau informale. Se pune accentul pe fluenţa studenţilor, sesiunile de training bazându-se pe comunicare: discuţii, dezbateri, jocuri lingvistice, jocuri de rol etc.

Materialele folosite sunt menite să sprijine caracterul interactiv al lecţiilor, cuvintele fiind asimilate în context. Este încurajată interactivitatea, trainerul jucând în special rolul de  facilitator al activităţilor de învăţare.