Alexandra Prisăcaru este absolventă a Facultății de Limbi și Literaturi Străine din cadrul Universității București, specializarea Engleză (Studii Culturale) – Suedeză. În anul 2015, Alexandra a obținut o bursă de studiu de cinci luni la școala populară Tärna din orașul Sala, Suedia. În prezent, ea urmează cursurile Masteratului de Consultanță și Expertiză în Publicitate din cadrul Facultății de Litere, Universitatea București.

Alexandra PrisacaruAlexandra deţine atestatul lingvistic CAE (Cambridge Advanced English).

Alexandra este o persoană deschisă și are o personalitate plăcută, care o ajută să stabilească cu ușurință o conexiune trainer-cursant. Se adaptează foarte ușor nevoilor și cerințelor cursanților, atât prin materialele folosite, cât și prin metoda aleasă.

În cadrul Centrului de Limbi Străine A_BEST, Alexandra predă cursuri de limba română adresate străinilor, cursuri de engleză, limbaj general / business / mixt, şi cursuri de limba suedeză.

Metoda de predare utilizată: CLT (Communicative Language Teaching)

În predarea cursurilor de limbi străine pentru adulţi, se adoptă o abordare comunicativă, scopul fiind dezvoltarea abilităţilor cursanţilor de a folosi cu succes cunoştinţele acumulate, în diverse contexte sociale, formale sau informale. Se pune accentul pe fluența studenților, sesiunile de training bazându-se pe comunicarediscuții, dezbateri, jocuri lingvistice, jocuri de rol etc. Materialele folosite  sunt menite să sprijine caracterul interactiv al lecțiilor, cuvintele fiind asimilate în context. Este încurajată interactivitatea, trainerul jucând în special rolul de  facilitator al activităților de învățare.