Irina Angelescu este absolventă a Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine, specializarea Engleză – Spaniolă, din cadrul Universităţii din Bucureşti, promoţia 2012. Totodată,  Irina a absolvit la aceeaşi universitate un masterat specializat în studii americane (limba engleză).

Irina_AngelescuIrina deţine autorizaţie de traducător pentru limbile engleză şi spaniolă şi atestatul lingvistic „Cambridge in Advanced English”.

Irina are o bogată experienţă în predarea limbilor engleză şi spaniolă pentru persoanele adulte. De asemenea, Irina a realizat şi numeroase proiecte de traduceri, adaptare şi interpretariat pentru companiile multinaţionale.

Irina se remarcă prin abilităţi de prezentare publică şi comunicare,  dobândite în timpul facultăţii şi în activităţile de predare-învăţare-evaluare, derulate la clasă.

În relaţionarea cu participanţii la curs, Irina Angelescu abordează o metodă comunicativă de predare. Pe parcursul lecţiilor trainerul interacţionează permanent cu aceştia şi îşi adaptează cursurile în funcţie de nevoile punctuale ale grupului ţintă.

Irina predă cursuri de limba engleză şi limba spaniolă, limbaj general şi de afaceri, atât la sediul A_BEST, cât şi la sediul companiilor multinaţionale.