Diana Dobrescu este absolventă a Facultăţii de Litere, departamentul de Limbi şi literaturi moderne şi ştiinţele comunicării – studii culturale, în cadrul Universităţii „Ovidius” din Constanţa. În prezent, Diana Dobrescu urmează cursurile masteratului de „Studii Americane” organizat de Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine din cadrul Universităţii Bucureşti.

Pe toată perioada studenţiei, Diana Dobrescu şi-a perfecţionat limba engleză prin organizarea şi susţinerea de cursuri în cadrul companiilor multinaţionale. Astfel, ea a interacţionat cu persoane din diferite culturi şi s-a familiarizat cu diverse medii de lucru şi strategii de business.

Diana DobrescuDiana a colaborat cu Asociaţia Europeană de Studii Americane din cadrul Universităţii Bucureşti, având ocazia să îşi exploateze cunoştinţele cu privire la cultura şi limba americanăinstituţiile politice americane, precum şi noţiunile despre globalizare şi relaţiile transatlantice. În 2016 Diana a fost invitată de către Ambasada Statelor Unite ale Americii la Noaptea Alegerilor, unde a avut ocazia de a-şi exprima opiniile conversând cu vorbitori nativi.

Diana Dobrescu are experienţă în predarea limbii engleze pentru copii, contribuind la dezvoltarea personalităţii şi abilităţilor acestora de comunicare şi socializare în limba engleză, cât şi pentru persoanele adulte din mediul corporate. Diana este o persoană comunicativă, flexibilă, cu excelente abilităţi de organizare, ascultare şi înţelegere. De asemenea, Diana se adaptează uşor la diferite limbaje specializate, motiv pentru care reuşeşte să implice participanţii pe tot parcursul lecţiilor, indiferent de domeniul de activitate al acestora.

În cadrul Centrului de Limbi Străine A_BEST, Diana predă cursuri de limba engleză, limbaj general/ business/ mixt, şi cursuri de limba română pentru străini, reuşind să adapteze cu succes cunoştinţele transmise la mediul de lucru al cursanţilor.

Metoda de predare utilizată: CLT (Communicative Language Teaching)

În predarea cursurilor de limbi străine pentru persoanele adulte, se adoptă o abordare comunicativă, scopul fiind dezvoltarea abilităţilor cursanţilor de a folosi cu succes cunoştinţele acumulate, în diverse contexte socialeformale sau informale. Se pune accentul pe fluenţa studenţilor, sesiunile de training bazându-se pe comunicarediscuţiidezbaterijocuri lingvisticejocuri de rol etc.

Materialele folosite sunt menite să sprijine caracterul interactiv al lecţiilor, cuvintele fiind asimilate în context. Este încurajată interactivitatea, trainerul jucând în special rolul de  facilitator al activităţilor de învăţare.